zorgverzekering
Vergoeding

De meeste behandelingen fysiotherapie worden door de verzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor de specifieke vergoeding in uw aanvullend pakket kunt u kijken op de website www.defysiotherapeut.com.  Wij hebben met de meeste verzekeraars een contract. Voor 2024 hebben wij geen contract met  Just.

De  behandelingen die via de aanvullende verzekering worden betaald hebben geen invloed op uw  eigen risico.

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt tot maximaal 18 behandelingen. Indien daarna nog behandeling nodig is wordt dit vergoed via de aanvullende verzekering.

Voor mensen met bepaalde chronische aandoeningen wordt behandeling vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. ( De eerste 20 behandelingen worden hier uit de aanvullende verzekering vergoed).

Indien u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, of meer behandelingen nodig heeft gelden de particuliere tarieven. Bekijk hier onze tarieven.

Afspraak annuleren

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit minstens 24 uur van te voren te doen. Anders wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch, via email of bij onze balie afmelden. In het weekend kunt u ook e-mailen of de voicemail inspreken.

Kwaliteitsindicatoren fysiotherapie

De fysiothererapeut doet mee aan het landelijk ingevoerde project Kwaliteitsindicatoren voor Eerstelijns Fysiotherapeuten. Dit houdt in dat de praktijk op kwaliteit wordt vergeleken met andere praktijken. Meer informatie op www.defysiotherapeut.com

 

Kwaliteitsregisters
Deze praktijk is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en alle therapeuten staan in het Centraal Kwaliteit Register (CKR).

 

Klachtenregelement

De praktijk is aangesloten bij het klachtenreglement van het KNGF. (Koninklijk genootschap voor Fysiotherapie).

Klachtenregeling
De fysiotherapeuten proberen hun vak zo goed en vakbekwaam mogelijk uitvoeren. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Zelfs niet noemenswaardige zaken horen wij graag zodat we onze professionele houding mogelijk kunnen verbeteren.

U heeft de volgende mogelijkheden:

Een gesprek: bespreek uw probleem met degene die u heeft behandeld. Vindt u dit moeilijk? Dan kunt u een vriend(in) of familielid meenemen.

Bemiddeling: U kunt een bemiddelingsgesprek aanvragen. Dit kan bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Advies: U kunt informatie krijgen bij het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg). Of bij het LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten). Beide bureau’s kunnen u adviseren hoe u het beste uw klacht kenbaar kunt maken.

Klachtenprocedure: levert een gesprek niet het gewenste resultaat? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Of u kunt iemand machtigen namens u een klacht in te dienen. Een onafhankelijke commissie behandelt uw klacht. Stuur uw brief naar één van de volgende instanties:

De klachtencommissie van het KNGF, de Commissie van Toezicht van het KNGF of het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.