Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van kinderen tot 18 jaar. Deze kinderen kunnen een achterstand hebben in hun bewegingsontwikkeling of problemen hebben met hun bewegingsvaardigheden. Deze kinderen hebben hierdoor moeite om mee te komen op school maar ook in hun dagelijkse bezigheden en ontwikkeling. Hierdoor kunnen de problemen zich niet alleen op lichamelijk maar ook op sociaal-emotioneel vlak voordoen. Kinderen die niet mee kunnen komen worden immers vaker buitengesloten dan kinderen die wel goed zijn in spelletjes en sporten.

WANNEER KINDERFYSIOTHERAPIE?

Kinderfysiotherapie wordt vooral ingezet bij kinderen die een motorische achterstand hebben. Dit kan zich uiten in zowel de grove als de fijne motoriek. Bij jonge kinderen valt het de ouders vaak op dat hun kind nog niet kan rollen of dat het gaan zitten wel erg lang duurt. Bij schoolgaande kinderen komen de problemen vaker naar voren tijdens de gymles, de kinderen zijn wat onhandiger en de oefeningen worden minder snel opgepakt dan door andere kinderen. Bij het leren schrijven en knutselen valt vaak op dat een kind moeite heeft om dit netjes te doen. Maar ook kinderen met sensorische integratiestoornissen, ADD, ADHD en PDD-NOS kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie. Daarnaast kan de kinderfysiotherapeut ook helpen bij de verschillende orthopedische aandoeningen die vaak bij kinderen voorkomen, bij asta/COPD en bij zindelijkheidsproblemen.

WERKWIJZE

Verwijzing

Wat de grotere kinderen betreft kunt U zowel met als zonder verwijzing bij ons terecht om de zorg rond uw kind te bespreken. Bij de baby’s werken we het liefst met een verwijzing. De verwijzer kan de huisarts of de consultatiebureauarts zijn, maar ook de kinderarts, kinderneuroloog, orthopeed of kinderrevalidatiearts. Zowel bij de baby’s als bij de grotere kinderen is ook een eenmalig consult mogelijk.

 

Eerste keer

De eerste keer wordt een intake en kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Om het motorisch niveau te bepalen, wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde testen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag kunnen beïnvloeden.

 

Behandelplan

Aan de hand van de uitkomst van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek wordt een behandelvoorstel opgesteld. Dit wordt met de ouders besproken

 

Bij baby’s gaat het erom dat u als ouder adviezen krijgt hoe u thuis spelenderwijs uw kind kan stimuleren. Vaak gaat het ook om adviezen die in de dagelijkse verzorging van het kind ingepast worden, zoals het verschonen, de voedingshouding, de slaaphouding, het spelen in de box. Het doel is dan dat uw kindje zich symmetrisch en overeenkomstig zijn / haar leeftijd ontwikkelt Bij grotere kinderen gaat het erom dat het kind weer plezier in bewegen krijgt en weer beter kan meespelen en met zijn leeftijdgenoten kan meedoen op school. De therapie bestaat voornamelijk uit actieve oefentherapie. Hier leert het kind zijn of haar motorische vaardigheden te verbeteren en verder te ontwikkelen. De begeleiding van de kinderfysiotherapeut gebeurt op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het kind en met oefenmateriaal dat past bij de leeftijd van het kind in een kindvriendelijke ruimte. De kinderfysiotherapeut houdt de ouders op de hoogte van de voortgang in de therapie en zal waar nodig oefeningen en adviezen meegeven zodat er ook in de thuissituatie goed geoefend kan worden. De kinderfysiotherapeut werkt in overleg de ouders nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners.

Kosten

18 behandelingen kinderfysiotherapie worden volledig uit de basisverzekering vergoed. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie ziektekosten en betalen daarom geen eigen risico.

Samenwerking

Om uw kind optimale zorg te geven is samenwerking belangrijk. De samen werking met u als ouder is van het grootste belang. Maar soms gaan problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren gepaard met andere problemen of klachten. Hierbij kan je denken aan de ontwikkeling op cognitief niveau, de spraak/taal ontwikkeling, aan gedragsproblemen of problemen op en sociaal-emotioneel gebied. Indien nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars en begeleiders om de begeleiding van uw kind zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen..

De kinderfysiotherapeut werkt samen met :

 • huisartsen
 • consultatiebureau- en schoolartsen
 • kinderartsen
 • kinderrevalidatieartsen
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • kinderorthopeden
 • kinderneurologen
 • het VTO (vroegtijdige onderkenning) – team
 • kinderdagverblijven
 • leerkrachten
 • maatschappelijk werkers
 • orthopedagogen
 • diëtiste

THERAPEUTEN

 

Voor kinderfysiotherapie kunt u terecht bij de volgende therapeut(en):

Kinderfysiotherapie

Inge Zandt

LOCATIE ELPERMEER

 

Klik verder voor meer informatie en contact.

Bekijk Locatie