Peuters en grotere kinderen
Mogelijke indicaties:
 • Een motorische ontwikkelingsachterstand: uw kind heeft moeite met de grove of fijne motorische vaardigheden (rennen, klimmen, puzzelen)
 • Uw kind valt vaak, meer dan zijn leeftijdsgenootjes
 • Uw kind is erg voorzichtig en durft niet veel
 • U ziet een afwijkend looppatroon bij uw kind, het loopt bijv veel erg veel op de tenen
 • Orthopedische problemen
 • Lage of hoge spierspanning
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblemen
 • Jeugdreuma
 • Cerebrale parese
 • Downsyndroom of andere genetische aandoeningen
Kinderen met problemen in de prikkelverwerking of ‘Sensorische integratie’

Sensorisch betekent zintuiglijk: Onze zintuigen geven informatie, die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. We moeten ons veilig voelen en ons kunnen aanpassen aan steeds wisselende omstandigheden. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam.
Als we het over zintuigen hebben, denken we meestal aan de ogen, oren, reuk, smaak en de tastzin. Heel belangrijk zijn echter ook onze zgn. “verborgen” zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd.
De informatie die via de zintuigen binnenkomt, komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt er voor dat de informatie goed wordt verwerkt. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is en kunnen we daar adequaat op reageren. De zintuigen spelen ook een belangrijke rol in het regelen van de mate van alertheid.

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie, die vanuit de zintuigen binnenkomt niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten. Het kan bij voorbeeld zijn dat een kind een hele lage prikkeldrempel heeft en dat daardoor veel teveel prikkels binnenkomen, het kind kan zich niet goed afschermen van zijn omgeving. Het kan ook zijn dat een kind juist een hele hoge prikkeldrempel heeft waardoor er te weinig informatie binnenkomt.
Voor wie:
Kinderen die naar ons worden verwezen, komen vaak met problemen in de prikkelverwerking of prikkelregulatie. Veel kinderen hebben hierdoor gedrags- en/of motorische problemen. De begeleiding richt er zich in eerste instantie op om de ouders en leerkrachten inzicht te geven in wat er met het kind aan de hand is en hoe je kan leren hier thuis en op school mee om te gaan.

Kwaliteitsindicatoren kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapie doet mee aan het landelijk ingevoerde project Kwaliteitsindicatoren voor Eerstelijns Fysiotherapeuten. Dit houdt in dat de praktijk op kwaliteit wordt vergeleken met andere praktijken. Meer informatie op www.defysiotherapeut.com

Kwaliteitsregisters:
Deze praktijk is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en van het Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK).

Klachtenregeling:
De kinderfysiotherapeuten proberen hun vak zo goed en vakbekwaam mogelijk uitvoeren. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Zelfs niet noemenswaardige zaken horen wij graag zodat we onze professionele houding mogelijk kunnen verbeteren.

U heeft de volgende mogelijkheden:

Een gesprek:

Bespreek uw probleem met degene die u heeft behandeld. Vindt u dit moeilijk? Dan kunt u een vriend(in) of familielid meenemen.

Bemiddeling:

U kunt een bemiddelingsgesprek aanvragen. Dit kan bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Advies:

U kunt informatie krijgen bij het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg). Of bij het LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten). Beide bureau’s kunnen u adviseren hoe u het beste uw klacht kenbaar kunt maken.

Klachtenprocedure:

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Of u kunt iemand machtigen namens u een klacht in te dienen. Een onafhankelijke commissie behandelt uw klacht. Stuur uw brief naar één van de volgende instanties:

De klachtencommissie van het KNGF, de Commissie van Toezicht van het KNGF of het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.