Claudicatio Intermittens “Etalage benen”

Etalage benen is een bekende naam voor Claudicatio intermittens.  Het is een van de bekendste vormen die past bij de diagnose perifeer arterieel vaatlijden. Het dankt zijn naam aan doordat een patiënt met perifeer arterieel vaatlijden veelvuldig stilstaat  voor etalages wegens pijn in de benen. De pijn wordt veroorzaakt door een afsluiting van de slagader in de benen. De afsluiting is vrijwel altijd het gevolg van vetafzetting in de slagader en verkalking(atherosclerose) van de vaatwand.  Roken en diabetes zijn een van de belangrijkste oorzaken  voor het verkrijgen van artherosclerose.

MEEST VOORKOMENDE KLACHTEN

Pijn en of een krampgevoel bij het lopen is het meest voorkomende verschijnsel  bij claudicatio intermittens. Deze pijn verdwijnt in rust. Andere voorkomende klachten kunnen zijn: koude voeten, verlies van haar op de benen, verdikte teennagels of juist vertraagde nagelgroei. Ook kan de huid bleek worden  of rood worden wanneer je het been laat hangen. In een later stadia kunnen de pijnklachten  ’s nachts in bed  optreden en kunnen wondjes aan de voeten slecht genezen.

WAT KAN DE THERAPEUT VOOR U BETEKENEN?

 De therapeut helpt u om uw klachten te verminderen middels looptraining en het verminderen van riscofactoren. Bij aanvang van de therapie vindt de anamnese/ intakegesprek plaats waarin de therapeut inzicht krijgt in uw hulpvraag en de risicofactoren voor artherosclerose. Tevens wordt er bepaald of er overige aandoeningenaanwezig zijn die mogelijk het herstel kunnen belemmeren. Verder wordt er een loopband test uitgevoerd, waarin uw pijn vrije en uw maximale loopafstand worden bepaald. Vervolgens wordt er in overleg een behandelplan opgesteld. Hierna zal er gestart worden met de looptraining.

CLAUIDICATIONET

De therapeut is aangesloten bij het claudicationetwerk. Claudicationet is een zorgnetwerk waarin huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten gezamenlijk gespecialiseerde zorg leveren. De therapeut doorloopt een scholingstraject van 3-4 jaar om een gespecialiseerd therapeut te worden.