Tarieven 2022
Prestatiebeschrijving Prijs in €
Zitting 33,00
Zitting bekkenfysiotherapie 45,00
Zitting kinderfysiotherapie 45,00
Zitting oedeemtherapie 45,00
Screening 16,50
Screening, intake en onderzoek na screening 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 56,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 45,00
Groepszitting voor specifieke
behandeling van twee personen
33,00
Groepszitting voor specifieke
behandeling van drie personen
24,50
Lange zitting voor patienten met complexe en/of
meervoudige hulpvragen
45,00
Toeslag voor uitbehandeling 14,50
Inrichtingstoeslag 12,00
Toeslag buiten reguliere werktijden N.V.T
Instructie/ overleg ouders
van de patiënt
45,00
Niet nagekomen afspraak zie voor de prijs het behandeltarief! 100%
Eenvoudige, korte rapporten 29,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 52,00