Tarieven 2023
Prestatiebeschrijving Prijs in €
Zitting 36,00
Zitting kinderfysiotherapie 52,50
Screening 18,00
Screening, intake en onderzoek na screening 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing 49,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 56,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 52,50
Groepszitting voor specifieke
behandeling van twee personen
36,00
Groepszitting voor specifieke
behandeling van drie personen
27,50
Lange zitting voor patienten met complexe en/of
meervoudige hulpvragen
54,00
Toeslag voor uitbehandeling 18,00
Inrichtingstoeslag 15,00
Toeslag buiten reguliere werktijden N.V.T
Instructie/ overleg ouders
van de patiënt
52,50
Niet nagekomen afspraak zie voor de prijs het behandeltarief! 100%
Eenvoudige, korte rapporten 36,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 59,00