Tarieven 2020
Prestatiebeschrijving Prijs in €
Zitting 31,50
Telefonische zitting 14,50
Zitting kinderfysiotherapie 43,50
Lange zitting voor
patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen
43,50
Screening 14,50
Screening, intake en onderzoek na screening 43,50
Intake en onderzoek na verwijzing 43,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 53,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 43,50
Groepszitting voor specifieke
behandeling van twee personen
30,00
Groepszitting voor specifieke
behandeling van drie personen
23,00
Groepszitting voor specifieke
behandeling van vier personen
19,00
Toeslag voor uitbehandeling 14,50
Inrichtingstoeslag 12,00
Toeslag buiten reguliere werktijden N.V.T
Instructie/ overleg ouders
van de patiënt
43,50
Niet nagekomen afspraak zie voor de prijs het behandeltarief! 100%
Eenvoudige, korte rapporten 29,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten  52,00