Tarieven 2024
Prestatiebeschrijving Prijs in €
Zitting 38,16
Zitting kinderfysiotherapie 55,65
Screening 19,08
Screening, intake en onderzoek na screening 51,94
Intake en onderzoek na verwijzing 51,94
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 59,36
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 55,65
Groepszitting voor specifieke
behandeling van twee personen
38,16
Groepszitting voor specifieke
behandeling van drie personen
29,15
Lange zitting voor patienten met complexe en/of
meervoudige hulpvragen
57,24
Toeslag voor uitbehandeling 19,08
Inrichtingstoeslag 15,90
Toeslag buiten reguliere werktijden N.V.T
Instructie/ overleg ouders
van de patiënt
55,65
Niet nagekomen afspraak zie voor de prijs het behandeltarief! 100%
Eenvoudige, korte rapporten 38,16
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 62,54